เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.11
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 215,538,793 7.55
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 187,192,850 6.55
4 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 187,192,850 6.55
5 CHASE NOMINEES LIMITED 58,955,946 2.06
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 37,678,797 1.32
7 สำนักงานประกันสังคม 36,409,800 1.27
8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 32,194,600 1.13
9 GIC PRIVATE LIMITED 26,469,300 0.93
10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 24,274,801 0.85