เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.11
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 196,973,830 6.90
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 195,929,200 6.86
4 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 195,929,200 6.86
5 CHASE NOMINEES LIMITED 79,546,444 2.78
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 53,454,716 1.87
7 GIC PRIVATE LIMITED 30,105,100 1.05
8 สำนักงานประกันสังคม 29,296,900 1.03
9 THE BANK OF NEW YORK MELLON 25,193,800 0.88
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 22,567,264 0.79