เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.11
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 224,417,775 7.86
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 176,499,100 6.18
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 176,499,100 6.18
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 67,125,108 2.35
6. CHASE NOMINEES LIMITED 40,467,890 1.42
7. สำนักงานประกันสังคม 34,707,200 1.22
8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 33,206,612 1.16
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 25,887,113 0.91
10. GIC PRIVATE LIMITED 24,539,900 0.86