เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ปี:

จดหมายข่าว
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
(ปีที่ 7, ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ขนาดไฟล์ 1.82 MB.

PDF

จดหมายข่าว
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
(ปีที่ 7, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561)

ขนาดไฟล์ 2.59 MB.

PDF

จดหมายข่าว
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
(ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561)

ขนาดไฟล์ 2.01 MB.

PDF

จดหมายข่าว
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
(ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561)

ขนาดไฟล์ 1.09 MB.

PDF