เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ปี:

จดหมายข่าว
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
(ปีที่ 6, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560)

ขนาดไฟล์ 1.73 MB.

PDF

จดหมายข่าว
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
(ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560)

ขนาดไฟล์ 11.70 MB.

PDF

จดหมายข่าว
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
(ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560)

ขนาดไฟล์ 9.43 MB.

PDF