เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิ.ย. 2561 16:38
SET Symbol
PTT
ราคาล่าสุด
฿ 49.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-1.00 (-2.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
157,428,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
49.00 / 2,420,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
49.25 / 5,949,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
48.75 - 49.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
36.50 - 59.50
วันก่อนหน้า
50.00
ราคาเปิด
49.25

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น % คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %