เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธ.ค. 2560 15:29
SET Symbol
PTT
ราคาล่าสุด
฿ 424.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+2.00 (0.47%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,685,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
424.00 / 505,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
426.00 / 487,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
422.00 - 428.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
359.00 - 436.00
วันก่อนหน้า
422.00
ราคาเปิด
424.00

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น % คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %