เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ย. 2560 16:35
SET Symbol
PTT
ราคาล่าสุด
฿ 420.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+4.00 (0.96%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,104,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
418.00 / 129,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
420.00 / 144,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
414.00 - 422.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
320.00 - 430.00
วันก่อนหน้า
416.00
ราคาเปิด
418.00

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น % คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %